Create New Theme Fonts
Kreiranje fontova teme

Kreiranje fontova teme se vrši pomoću Design kartice.

Kreiranje fontova teme  , postupak:

  1. Kliknite na Design karticu
  2. Kliknite na Theme Fonts dugme , pa na Create New Theme Fonts
  3. Kliknite na strelicu liste Body font i selektujte font
  4. Ukucajte nazive za nove fontove teme
  5. Kliknite na Save
  6. Kraj.

Index