Theme Fonts

Prikazivanje i primjena fontova teme

Prikazivanje i primjena fontova teme se vrši pomoću Design kartice

Prikazivanje i primjena fontova teme , postupak:

  1. Selektujte slajd sa masterom slajda koji želite da promijenite
  2. Kliknite na Design karticu
  3. Kliknite na Theme Fonts dugme
  4. Kliknite na fontove tema koje želite u meniju galerije
  5. Kraj.

Index