Character Direction
Mijenjanje pravca karaktera

Mijenjanje pravca karaktera se vrši pomoću Home kartice.

Mijenjanje pravca karaktera , postupak:

  1. Selektujte tekst koji želite da formatirate
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na Character Direction dugme , a zatim na jednu od sljedećih opcija : Horizontal , Rotate all text 900 , Rotate all text 2700, Stacked , More Options
  4. Kraj.

Index