Increase and decrease list level
Promjena nivoa uvlačenja

Promjena nivoa uvlačenja se vrši pomoću Home kartice

Promjena nivoa uvlačenja , postupak:

  1. Kliknite na pasus teksta ili selektujte linije teksta koje želite da uvučete
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na opciju nivoa uvlačenja koju želite : Increase List Level ili Decrease List Level
  4. Kraj.

Index