Line Spacing
Podešavanje razmaka između linija

Podešavanje razmaka između linija se vrši pomoću Home kartice.

Podešavanje razmaka između linija , postupak:

  1. Selektujte tekstualni okvir
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na Line Spacing dugme , a zatim kliknite na 1.0 - 3.0
  4. Kraj.

Index