Add Master Slide
Ubacivanje novog master slajda

Ubacivanje novog master slajda se vrši  pomoću View kartice.

Ubacivanje novog master slajda , postupak:

  1. Kliknite na View karticu , a zatim na Slide Master dugme
  2. Kliknite na Insert Slide Master dugme
  3. Kliknite na Close Master View dugme u Ribbonu
  4. Kraj.

Index