Duplicate Layout
Kreiranje novog razmještaja slajda

Kreiranje novog razmještaja slajda se vrši pomoću View kartice.

Kreiranje novog razmještaja slajda , postupak:

  1. Kliknite na View karticu , pa na Slide Master dugme
  2. Kliknite desnim tasterom miša na razmještaj slajda koji želite da upotrijebite , a zatim kliknite na Duplicate Layout
  3. Kliknite na Close Master View dugme u Ribbonu
  4. Kraj.

Index