Insert date and time
Ubacivanje datuma i vremena

Ubacivanje datuma i vremena se vrši pomoću Insert kartice.

Ubacivanje datuma i vremena , postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu
  2. Kliknite na Date and Time dugme
  3. Kliknite na format datuma ili vremena koji želite
  4. Kliknite na OK
  5. Kraj.

Index