Number Master Slide
Početak numeracije drugačijim brojem

Početak numeracije drugačijim brojem se vrši pomoću View kartice.

Početak numeracije drugačijim brojem , postupak:

  1. Unesite broj slajda u slajd
  2. Kliknite na View karticu , pa na dugme prikaza onog mastera  koji želite da promijenite
  3. Kliknite na Page Setup dugme
  4. Kliknite na strelicu prema dole ili gore opcije Number Slides From da biste odredili broj koji želite
  5. Kliknite na OK
  6. Kraj.

Index