Save Master Slide
Sačuvajte master slajd

Sačuvajte master slajd pomoću View kartice.

Sačuvajte master slajd ,  postupak:

  1. Kliknite na View karticu , pa na Slide Master dugme
  2. Kliknite na master koji želite da sačuvate
  3. Upotrijebite Preserve dugme
  4. Kliknite na Close Master View dugme u Ribbonu
  5. Kraj.

Index