Slide from outline
Ubacivanje skice iz drugog programa

Ubacivanje skice iz drugog programa se vrši pomoću Home kartice.

Ubacivanje skice iz drugog programa , postupak:

  1. Kliknite na slajd iza kojeg želite da ubacite skicu
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na strelicu dugmeta New Slide , zatim na Slides from Outline
  4. Pronađite i selektujte fajl koji sadrži skicu koju želite da ubacite
  5. Kliknite na Insert
  6. Kraj.

Index