View Handout Master
Prikaz mastera za letak

Primjena okvira na sliku se vrši pomoću Format kartice.

Prikaz mastera za letak , postupak :

  1. Kliknite na View karticu
  2. Kliknite na Handout Master dugme
  3. Kliknite na Slides-per-page dugme , pa na jednu od ponuđenih opcija
  4. Kliknite na Close Master View dugme u Ribbonu
  5. Kraj.

Index