Vertical text alignment
Vertikalno poravnanje teksta

Vertikalno poravnanje teksta se vrši pomoću Home kartice.

Vertikalno poravnanje teksta ,  postupak:

  1. Selektujte tekstualni okvir
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na Align Text dugme , a zatim na jednu od sljedećih opcija : Top , Middle , Bottom ili More Options
  4. Ako ste selektovali More Options , kliknite na strelicu liste Vertical Alignment , a zatim  selektujte  opciju poravnanja
  5. Ako ste selektovali More Options , kliknite na Close
  6. Kraj.

Index