Bullets and Numbering customize
Mijenjanje karaktera bulita ili numeracije

Mijenjanje karaktera bulita ili numeracije , postupak:

  1. Selektujte tekst čiji karakter bulita želite da promijenite
  2. Kliknite na strelicu dugmeta Bullets ili Numbering na Home kartici , a zatim na Bullets and Numbering
  3. Izaberite Customize
  4. Kliknite na OK
  5. Kraj.

Index