Adding Quick Style to table
Dodavanje Quick Stylea tabeli

Dodavanje Quick Stylea tabeli se vrši pomoću Design kartice.

Dodavanje Quick Stylea tabeli, postupak:

  1. Kliknite na tabelu koju želite da promijenite ili selektujte ćelije koje želite da modifikujete
  2. Klikknite na Design karticu pod Table Tools
  3. Kliknite na strelicu za skrolovanje prema gore ili prema dole da biste vidjeli stilove
  4. Selektujte stil
  5. Kliknite na stil koji želite iz galerije da biste ga primjenili na selektovanu tabelu
  6. Kraj.

Index