Adding picture in table
Dodavanje slike u tabelu

 

Dodavanje slike u tabelu, postupak:

 1. Selektujte ćelije u koje želite da ubacite sliku, a zatim kliknite  desnim tasterom miša na jednu od selektovanih ćelija
 2. Kliknite na Format Shape
 3. U panelu sa lijeve strane kliknite na Fill
 4. Kliknite na Picture or texture fill opciju
 5. Kliknite na File
 6. Kliknite na strelicu liste Look in , a zatim selektujte drajv koji želite da ubacite
 7. Kliknite na fajl koji želite da ubacite
 8. Kliknite na Insert
 9. Selektujte ili izbrišite Tile picure as texture polje za potvrđivanje
 10. Kliknite na Close
 11. Kraj.

Index