Border Options
Primjena okvirne linije na tabelu

Primjena okvirne linije na tabelu se vrši pomoću Design kartice.

Primjena okvirne linije na tabelu, postupak:

  1. Kliknite na tabelu koju želite da promijenite ili selektujte ćelijue koje želite da modifikujete
  2. Kliknite na Design karticu pod Table Tools
  3. Kliknite na  Border dugme
  4. Kliknite na opciju okvirne linije, kao što su: No Border, All Borders, Outside Borders, Inside Borders, Vertical Border, Diagonal Down Border ili Diagonal Up Border
  5. Kraj.

Index