Formatting table cells
Formatiranje redova tabele

Formatiranje redova tabele se vrši pomoću Design kartice.

Formatiranje redova tabele, postupak:

  1. Kliknite na tabelu koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Design karticu pod Table Tools
  3. Selektujte bilo koje od sljedećih polja za potvrđivanje opcija redova ili kolona:Header Row, Total Row, Banded Row
  4. Kraj.

Index