Creating table
Ubacivanje tabele

Ubacivanje tabele se vrši pomoću Insert kartice.

Ubacivanje tabele, postupak:

  1. U Normal prikazu prikažite slajd kojem želite da dodate tabelu
  2. Kliknite na Insert karticu
  3. Kliknite na Table dugme, a zatim na Draw Table
  4. Izvucite veličinu tabele koju želite
  5. Povucite horizontalne linije da biste kreirali redove i vertikalne da biste kreirali kolone
  6. Kada budete završili, kliknite izvan tabele
  7. Kraj.

Index