Table Effects

Primjena efekata na tabelu

Primjena efekata na tabelu se vrši pomoću Design kartice.

Primjena efekata na tabelu, postupak:

  1. Kliknite na tabelu koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Design karticu pod Table Tools
  3. Kliknite na Table Effects dugme, a zatim selektujte jednu od sljedećih opcija:Call Bevel, Shadow, Reflection
  4. Kliknite na efekat koji želite iz galerije da biste ga primjenili na selektovani oblik
  5. Kraj.

Index