Formatting table columns

Formatiranje kolona tabele

Formatiranje kolona tabele se vrši pomoću Design kartice.

Formatiranje kolona tabele, postupak:

  1. Kliknite na tabelu koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Design karticu pod Table Tools
  3. Selektujte bilo koje od sljedećih polja za potvrđivanje opcija redova ili kolona:First Column, Last Column, Banded Column
  4. Kraj.

Index