Margin cells
Mijenjanje margina ćelija

Mijenjanje margina ćelija  se vrši pomoću Layout kartice.

Mijenjanje margina ćelija  postupak:

  1. Selektujte tekst koji želite da poravnate u ćelijama, redovima ili kolonama
  2. Kliknite na Layout karticu pod Table Tools
  3. Kliknite na Cell Margins dugme, a zatim na opciju Cell Size Margins:Normal, None, Narow, Wide ili Custom Margins
  4. Kraj.

Index