Table size
 Veličina tabele

Veličina tabele se vrši pomoću Layout kartice.

Veličina tabele, postupak:

  1. Selektujte tekst koji želite da poravnate u ćelijama, redovima ili kolonama
  2. Kliknite na Layout karticu pod Table Tools
  3. Kliknite na Table Size dugme , a zatim specifikujte visinu i širinu
  4. Da biste veličinu mijanjali proporcionalno, selektujte Look Aspect Ratio  polje za potvrđivanje
  5. .Kraj.

Index