Picture Border
Primjena okvira na sliku

Primjena okvira na sliku se vrši pomoću Format kartice.

Primjena okvira na sliku, postupak:

  1. Kliknite na sliku koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Format karticu pod paletom Picture Tools
  3. Kliknite na Picture Border dugme
  4. Kliknite na boju ili selektujte Weight ili Dashes
  5. Kraj.

Index