Picture effects
Dodavanje efekata slici

Dodavanje efekata slici se vrši pomoću Format kartice.

Dodavanje efekata slici, postupak:

  1. Kliknite na sliku koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Format karticu pod paletom Picture Tools
  3. Kliknite na Picture effects dugme , a zatim selektujte jednu od sljedećih opcija : Preset , Shadow , Reflection , Glow , Soft Edges , 3-D Rotation
  4. Kliknite na efekat koji želite da biste ga primjenili na selektovani oblik
  5. Kraj.

Index