Ubacivanje slike/adding picture/
Ubacivanje Clip Art slike pomoću Slide Layouta

Ubacivanje Clip Art slike pomoću Slide Layouta , postupak:

  1. Kliknite na Home karticu
  2. Kliknite na strelicu dugmeta New Slide, a  zatim na razmještaj slajda koji uključuje okvir za klip art sadržaj
  3. U okviru sadržaja kliknite na ikonicu Insert Clip Art
  4. U Clip Art task panelu kliknite na Search for polje, ukucajte šta želite da tražite i kliknite na Go
  5. Kliknite na klip art koji želite da dodate
  6. Kliknite na Close dugme u task panelu
  7. Kraj.

Index