New Photo Album
Kreiranje foto albuma

 

Kreiranje foto albuma, postupak:

 1. Kliknite na Insert karticu
 2. Kliknite na strelicu dugmeta Photo Album, na na New Photo Album
 3. Kliknite na File/Disk
 4. Selektujte slike koje želite da uključite u novi foto album
 5. Kliknite na Insert
 6. Kliknite na strelicu liste Picture Layout i na razmještaj slike
 7. Kliknite na strelicu liste Frame Shape , a zatim na željeni oblik okvira
 8. Kliknite na Create
 9. Kliknite na Ofifice dugme, pa na Save As , a zatim ukucajte naziv fajla
 10. Kliknite na Save
 11. Kraj.

Index