Rotate Picture
Rotiranje slike

Tekstopis.

Rotiranje slike, postupak:

  1. Kliknite na sliku koju ┼żelite da rotirate

  2. Upotrijebite jedan od sljedećih metoda: 1)Postavite kursor na zelenu ručicu u vrhu objekta, a zatim povucite da biste ga rotirali; 2)Kliknite na Home karticu , pa na Arrange dugme, selektujte Rotate, a zatim kliknite  na jednu od komandi za rotiranje ili izokretanje

  3. Kliknite izvan slike da biste primjenili rotaciju

  4. Kraj.

Index