Set Transparent Color
Podešavanje providne pozadine

Podešavanje providne pozadine se vrši pomoću Format kartice.

Podešavanje providne pozadine, postupak:

  1. Kliknite na sliku koju želite da promijenite
  2. Kliknite na Format karticu pod paletom Picture Tools
  3. Kliknite na Recolor dugme , pa na Set Transparent Color
  4. Pomjerite kursor na objekat , sve dok ne promijeni oblik
  5. Kliknite na boju koju želite da podesite da bude providna
  6. Kada budete završili , kliknite izvan slike
  7. Kraj.

Index