Rotate WordArt text
Rotiranje WordArt teksta

Rotiranje WordArt teksta, postupak:

  1. Kliknite na WordArt objekat koji želite da promijenite
  2. Povucite ručicu za slobodno rotiranje da biste rotirali objekat u željenom pravcu
  3. Kada budete završili, otpustite taster miša
  4. Kliknite izvan objekta da biste ga deselektovali.
  5. Kraj.

Index