Action button play sound
Dodajte zvuk hiprelinku

Dodajte zvuk hiprelinku pomoću Insert kartice.

Dodajte zvuk hiprelinku , postupak:

  1. Kliknite na objekat koji želite da modifikujete
  2. Kliknite na Insert karticu
  3. Kliknite na Action dugme
  4. Kliknite na Mouse Click ili Mouse Over karticu
  5. Selektujte Play Sound polje za potvrđivanje
  6. Kliknite na strelicu Play Sound liste , pa na zvuk koji želite da dodate
  7. Kliknite na OK
  8. Kraj.

Index