Action button run program
Kreirajte hiperlink ka programu

Kreirajte hiperlink ka programu pomoću Insert kartice.

Kreirajte hiperlink ka programu , postupak:

  1. Kliknite na objekat koji želite da modifikujete
  2. Kliknite na Insert karticu , pa na Action dugme
  3. Kliknite na Run Program opciju
  4. Kliknite na Browse , a zatim pronađite i selektujte program koji želite
  5. Kliknite na OK
  6. Kliknite još jednom na OK
  7. Kraj.

Index