Action button shape custom
Kreirajte dugme akcije da biste otisli na specifičan slajd

Kreirajte dugme akcije da biste otisli na specifičan slajd , postupak:

  1. Kliknite na Home ili Insert karticu
  2. Kliknite na Shapes dugme , a zatim na dugme Custom akcije
  3. Vucite kursor da biste ubacili dugme akcije u slajd
  4. Kliknite na opciju Hyperlink To , na strelicu liste , a zatim na Slide u listi destinacija hiperlinka
  5. Selektujte slajd na koji želite da skoči dugme akcije
  6. Kliknite na OK
  7. Selektujte objekat dugmeta akcije , a zatim ukucajte naziv slajda na koji ukazuje dugme akcije
  8. Kliknite izvan dugmeta akcije da biste ga deselektovali
  9. Kraj.

Index