Add action button
Ubacite dugme akcije

Ubacite dugme akcije pomoću Insert kartice.

 

Ubacite dugme akcije, postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu
  2. Kliknite na Shapes dugme i onda izaberite dugme akcije koje želite, kao što su:Back, Forward, Home, Information, Return, Movie, Document, Sound ili Help
  3. Vucite kursor da biste ubacili dugme akcije, a kada ono poprimi odgovarajuću veličinu , otpustite taster miša
  4. Unesite podešavanja hiperlinka po potrebi
  5. Kliknite na OK
  6. Kraj.

Index