Add text to shape
Dodavanje teksta obliku

 

Dodavanje teksta obliku  , postupak:

  1. Kliknite na oblik u koji želite da dodate tekst
  2. Ukucajte tekst koji želite
  3. Da biste editovali tekst u obliku , treba da kliknete na njega da biste postavili tačku unosa , a zatim možete da ga editujete
  4. Kraj.

Index