Change color SmartArt graphic
Mijenjanje boje SmartArt grafike

Mijenjanje boje SmartArt grafike se vrši pomoću Design kartice.

Mijenjanje boje SmartArt grafike, postupak:

  1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da modifikujete
  2. Kliknite na Design karticu pod SmartArt Tools
  3. Kliknite na dugme Change Colors
  4. Selektujte stil
  5. Kliknite u galeriji na razmještaj koji želite za SmartArt grafiku
  6. Kraj.

Index