Convert text to SmartArt graphic
Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku

Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku se obavlja pomoću Home kartice.

Konvertovanje teksta u SmartArt grafiku, postupak:
  1. Selektujte tekstualni okvir sa tekstom koji želite da konvertujete u SmartArt grafiku
  2. Kliknite na Home karticu
  3. Kliknite na Convert to SmartArt Graphic dugme
  4. Da biste prikazali cijelu lisu razmještaja, kliknite na More SmartArt Graphics
  5. Selektujte razmještaj
  6. Kliknite u galeriji na razmještaj za SmartArt grafiku koju želite da biste je primjenili na selektovani oblik
  7. Kraj.

Index