Creating SmartArt  graphic
Kreiranje SmartArt grafika

Kreiranje SmartArt grafike se obavlja pomoću Insert kartice.

 Kreiranje SmartArt grafika, postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu
  2. Kliknite na SmartArt dugme
  3. U panelu sa lijeve strane kliknite na kategoriju, kao što su All, List, Process, Cycle, Hierarchy, Relationship, Matrix ili Pyramid
  4. U panelu sa lijeve strane kliknite na vrstu stila SmartArt grafike
  5. Kliknite na OK
  6. Kraj.

Index