Outline SmartArt graphic
Primjena okvirne linije objekta na SmartArt grafiku

Primjena okvirne linije objekta na SmartArt grafiku se vrši pomoću Format kartice.

Primjena okvirne linije objekta na SmartArt grafiku, postupak:

  1. Selektujte oblike u SmartArt grafici koje želite da modifikujete
  2. Kliknite na Format karticu pod SmartArt Tools
  3. Kliknite na dugme Shape Outline
  4. Kliknite na boju ili No Outline ili selektujte Weight ili Dashes, a zatim stil
  5. Kraj.

Index