Text panel
Korišćenje teksta u Text panelu

Korišćenje teksta u Text panelu, postupak:

  1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da modifikujete
  2. Kliknite na Design karticu pod SmartArt Tools
  3. Kliknite na Text pane i ukucajte svoj tekst
  4. Kraj.

Index