Creating charts
Ubacivanje grafikona

Ubacivanje grafikona se vrši pomoću Insert kartice.

Ubacivanje grafikona, postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu
  2. Kliknite na Chart dugme
  3. Zamijenite uzorke podataka u tabeli sa sopstvenim podacima
  4. Editujte i formatirajte podatke u tabeli po želji
  5. Kliknite na dugme Close u Excel tabeli da biste je zatvorili
  6. Kada završite, kliknite izvan grafikona
  7. Kraj.

Index