Adding new Excel Chart
Ubacivanje novog Excel grafikona

Ubacivanje novog Excel grafikona se vrši pomoću Insert kartice.

Ubacivanje novog Excel grafikona, postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu, a zatim na Insert Object dugme
  2. Kliknite na Create New opciju
  3. Kliknite na Microsoft Office Excel Chart
  4. Kliknite na OK
  5. Upotrijebite alate izvornog programa da biste editovali objekat
  6. Kada budete završili, kliknite izvan objekta
  7. Kraj.

Index