Adding Shapes to chart
Dodavanje oblika organizacionom grafikonu

Dodavanje oblika organizacionom grafikonu se vrši pomoću Design kartice.

Dodavanje oblika organizacionom grafikonu, postupak:

  1. Selektujte oblike u SmartArt grafici koje želite da modifikujete
  2. Kliknite na Design karticu pod SmartArt Tools
  3. Kliknite na oblik sa razmještajem koju želite da promijenite
  4. Kliknite na strelicu dugmeta Add Shape, a zatim selektujte opciju koju želite:Add Shape After ili Add Shape Before, Add Shape Above ili Add Shape Below i Add Assistant
  5. Kada završite, kliknite izvan SmartArt  grafike
  6. Kraj.

Index