Creating charts with SmartArt graphics
Kreiranje organizacionih grafikona

Kreiranje organizacionih grafikona se vrši pomoću Insert kartice.

Kreiranje organizacionih grafikona, postupak:

  1. Kliknite na Insert karticu
  2. Kliknite na SmartArt dugme
  3. U panelu sa lijeve strane kliknite na Hierarchy
  4. U panelu sa desne strane kliknite na vrstu SmartArt organizacionog grafikona
  5. Kliknite na OK
  6. Dajte naziv oblicima, tako što ćete ukucati tekst u Text polje
  7. Kada završite, kliknite izvan SmartArt grafike
  8. Kraj.

Index