Chart modificaton
Modifikovanje organizacionog grafikona

Modifikovanje organizacionog grafikona se vrši pomoću Design kartice.

Modifikovanje organizacionog grafikona , postupak:

  1. Kliknite na SmartArt grafiku koju želite da modifikujete
  2. Kliknite na Design karticu pod paletom SmartArt Tools
  3. Kliknite na strelicu za skrolovanje prema gore ili dole ili kliknite na strelicu liste More da biste vidjeli dodatne stilove
  4. Selektujte stil
  5. Kliknite u galeriji na razmještaj ili stil za SmartArt grafiku želite
  6. Kraj.

Index