Movie and Sound Options
Podešavanje opcija za reprodukovanje filma i zvuka

Podešavanje opcija za reprodukovanje filma i zvuka obavlja se pomoću File kartice.

Podešavanje opcija za reprodukovanje filma i zvuka, postupak:

  1. Kliknite na objekat kojem želite da promijenite opcije
  2. Kliknite na File karticu pod Audio Tools komandom
  3. Da biste podesili glasnoći slajd šoua, kliknite na Slide Show Volume dugme, a zatim na opciju Low, Medium, High ili Mute
  4. Kraj.

Index