Izbor SLIDE LAYOUT TASK PANE - FORMAT meni

FORMAT meni sadrži dvije opcije za izbor sadržaja panela poslova /TASK PANE/:

  • SLIDE LAYOUT
  • SLIDE DESIGN

Izbor SLIDE LAYOUT TASK PANE - FORMAT meni, postupak:

  1. FORMAT meni.
  2. SLIDE LAYOUT opcija
  3. Prikazuje se SLIDE LAYOUT TASK PANE
  4. Kraj

    Index