Dodavanje slajda /INSERT SLIDE/

Dodavanje slajda /INSERT SLIDE/, postupak:

  1. GETTING STARTED.
  2. SLIDE LAYOUT TAST PANE
  3. Izabrati željeni tip slajda /TEMPLATE/.
  4. Pojavljuje se novi slaj.
  5. Kraj.

    Index