FONT - linija alata /TOOLBAR/

 

FONT NAME - FONT

Ime fonta

FONT NAME DROP DOWN LIST

Otvorena FONT NAME padajuća lista

 

FONT - linija alata /TOOLBAR/, postupak:

  1. Označiti tekst /SELECT THE TEXT/.
  2. Izabrati FONT parametara prethodnog objašnjen.
  3. Mijenja se označeni tekst.
  4. Kraj.

N a p o m e n a: Ako se ne označi tekst promjena parametra se odnosi na tekst koji se kuca sa tastature.

    Index