FONT - promjena veličine fonta /TOOLBAR/

Dugmad za povećanje i smanjenje veličine fonta u FORMATING TOOLBAR-u su prikazani u slijedećoj tabeli:

INCREASE FONT SIZE

Povećanje veličine fonta

DECREASE FONT SIZE

Umanjenje veličine fonta

 

FONT - promjena veličine fonta /TOOLBAR/, postupak:

  1. Označiti tekst /SELECT THE TEXT/.
  2. Izabrati:
    - dugme INCREASE FONT SIZE za povećanje fonta.
    - dugme DECREASE FONT SIZE za povećanje fonta.
  3. Mijenja se označeni tekst.
  4. Kraj.

N a p o m e n a: Ako se ne označi tekst promjena parametra se odnosi na tekst koji se kuca sa tastature.

    Index